Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Dot Jones

Ystadegau mynychu Cyng. Dot Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Dot Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/01/2020 Bwrdd Gweithredol ,20/01/2020 Yn bresennol
11/09/2019 Cyngor Sir ,11/09/2019 Yn bresennol
09/10/2019 Cyngor Sir ,09/10/2019 Yn bresennol
13/11/2019 Cyngor Sir ,13/11/2019 Yn bresennol
08/01/2020 Cyngor Sir ,08/01/2020 Yn bresennol
04/10/2019 Pwyllgor Apelau ,04/10/2019 Yn bresennol
11/10/2019 Pwyllgor Apelau ,11/10/2019 Yn bresennol
16/10/2019 Pwyllgor Apelau ,16/10/2019 Disgwyliedig
12/11/2019 Pwyllgor Apelau ,12/11/2019 Yn bresennol
04/09/2019 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,04/09/2019 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,15/10/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 06/11/2019 Disgwyliedig
25/11/2019 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,25/11/2019 Yn bresennol
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,23/01/2020 Disgwyliedig
06/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/08/2019 Yn bresennol
22/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,22/08/2019 Yn bresennol
19/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,19/09/2019 Yn bresennol
01/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/10/2019 Yn bresennol
17/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/10/2019 Yn bresennol
14/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/11/2019 Yn bresennol
12/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,12/12/2019 Yn bresennol
14/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,14/01/2020 Yn bresennol