Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Susan Phillips

Ystadegau mynychu Cyng. Susan Phillips
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 0   0%
Cafwyd Ymddiheuriad:8   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   100%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Susan Phillips
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
03/03/2020 Cyngor Sir ,03/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
10/03/2020 Cyngor Sir ,10/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
10/06/2020 Cyngor Sir ,10/06/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
08/07/2020 Cyngor Sir ,08/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 11/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
21/02/2020 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,21/02/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Tyssul Evans
24/02/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,24/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
07/07/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,07/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad