Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Mair Stephens

Ystadegau mynychu Cyng. Mair Stephens
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   62%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   38%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Mair Stephens
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
16/12/2019 Bwrdd Gweithredol ,16/12/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
06/01/2020 Bwrdd Gweithredol ,06/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
20/01/2020 Bwrdd Gweithredol ,20/01/2020 Yn bresennol
03/02/2020 Bwrdd Gweithredol ,03/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
24/02/2020 Bwrdd Gweithredol ,24/02/2020 Yn bresennol
16/03/2020 Bwrdd Gweithredol ,16/03/2020 Yn bresennol
01/06/2020 Bwrdd Gweithredol ,01/06/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Cyfarfod Penderfyniadau Dirprwy Arweinydd y Cyngor ,27/02/2020 Yn bresennol
08/01/2020 Cyngor Sir ,08/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
12/02/2020 Cyngor Sir ,12/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Cyngor Sir ,03/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
10/03/2020 Cyngor Sir ,10/03/2020 Yn bresennol
17/01/2020 Pwyllgor Penodi B ,17/01/2020 Yn bresennol