Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Elwyn Williams

Ystadegau mynychu Cyng. Elwyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   91%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   9%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Elwyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/03/2020 Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ,12/03/2020 Yn bresennol
08/01/2020 Cyngor Sir ,08/01/2020 Yn bresennol
12/02/2020 Cyngor Sir ,12/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Cyngor Sir ,03/03/2020 Yn bresennol
10/03/2020 Cyngor Sir ,10/03/2020 Yn bresennol
10/12/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,10/12/2019 Yn bresennol
24/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,24/01/2020 Yn bresennol
13/01/2020 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,13/01/2020 Yn bresennol fel dirprwy
27/01/2020 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,27/01/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Tyssul Evans
02/03/2020 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,02/03/2020 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 02/03/2020 Disgwyliedig
24/02/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,24/02/2020 Yn bresennol