Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Tyssul Evans

Ystadegau mynychu Cyng. Tyssul Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:33
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 32   97%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   3%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Tyssul Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
10/07/2019 Cyngor Sir ,10/07/2019 Yn bresennol
11/09/2019 Cyngor Sir ,11/09/2019 Yn bresennol
09/10/2019 Cyngor Sir ,09/10/2019 Yn bresennol
13/11/2019 Cyngor Sir ,13/11/2019 Yn bresennol
25/09/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,25/09/2019 Yn bresennol
10/09/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,10/09/2019 Disgwyliedig
20/11/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,20/11/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/07/2019 Yn bresennol
18/10/2019 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,18/10/2019 Yn bresennol
13/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,13/09/2019 Yn bresennol fel dirprwy
25/11/2019 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,25/11/2019 Yn bresennol fel dirprwy; Substituted by Cllr. Tyssul Evans
03/10/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,03/10/2019 Yn bresennol fel dirprwy
16/10/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,16/10/2019 Yn bresennol fel dirprwy
19/11/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,19/11/2019 Yn bresennol fel dirprwy
30/09/2019 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,30/09/2019 Yn bresennol fel dirprwy
15/11/2019 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,15/11/2019 Yn bresennol fel dirprwy
03/07/2019 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,03/07/2019 Yn bresennol
24/09/2019 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,24/09/2019 Yn bresennol
21/11/2019 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,21/11/2019 Yn bresennol
27/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,27/06/2019 Yn bresennol
09/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,09/07/2019 Yn bresennol
25/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,25/07/2019 Yn bresennol
06/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/08/2019 Yn bresennol
22/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,22/08/2019 Yn bresennol
19/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,19/09/2019 Yn bresennol
01/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/10/2019 Yn bresennol
17/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/10/2019 Yn bresennol
14/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/11/2019 Yn bresennol
30/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/07/2019 Yn bresennol
02/12/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,02/12/2019 Yn bresennol
12/07/2019 Pwyllgor Penodi B ,12/07/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Glynog Davies
26/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,26/06/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,12/09/2019 Yn bresennol
23/10/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,23/10/2019 Yn bresennol
05/12/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,05/12/2019 Yn bresennol