Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Jeff Edmunds

Ystadegau mynychu Cyng. Jeff Edmunds
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:5
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   40%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   60%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Jeff Edmunds
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
10/07/2019 Cyngor Sir ,10/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
11/09/2019 Cyngor Sir ,11/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/10/2019 Cyngor Sir ,09/10/2019 Yn bresennol
13/11/2019 Cyngor Sir ,13/11/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,18/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad