Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Jim Jones

Ystadegau mynychu Cyng. Jim Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   57%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   43%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Jim Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
08/01/2020 Cyngor Sir ,08/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
12/02/2020 Cyngor Sir ,12/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Cyngor Sir ,03/03/2020 Absennol
10/03/2020 Cyngor Sir ,10/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
10/12/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,10/12/2019 Yn bresennol
02/03/2020 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,02/03/2020 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 02/03/2020 Disgwyliedig
24/02/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,24/02/2020 Yn bresennol