Agenda

Rhith-Gyfarfod , Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor
Dydd Mawrth, 7fed Gorffennaf, 2020 11.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod -.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 26AIN MEHEFIN, 2020 pdf eicon PDF 63 KB

3.

CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: CRONFA BUDD CYMUNEDOL MYNYDD Y BETWS pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol: