Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredo dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
Dydd Llun, 10fed Mehefin, 2019 1.30 yp

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Jenkins 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

COFNOD PENDERFYNIAD - 22AIN MAI 2019 pdf eicon PDF 284 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi yn gofnod cywir cofnod penderfyniadau’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 22ain Mai, 2019.

 

3.

CEISIADAU I'R GRONFA CYMORTH DIGWYDDIADAU - MEHEFIN 2019 pdf eicon PDF 252 KB

Cofnodion:

Bu’r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a roddai fanylion ynghylch ceisiadau am gymorth gan y Cynllun Cymorth Digwyddiadau a oedd  wedi cael eu hasesu i gyfanswm o £1,400.00.

 

PENDERFYNWYD

 

3.1  bod y ceisiadau canlynol am gymorth gan y Cynllun Cymorth

      Digwyddiadau yn cael eu cymeradwyo, yn amodol ar y telerau a’r amodau a nodwyd yn y meini prawf ar gyfer y gronfa:-

 

Digwyddiad

Swm

Maer Ffug Llansteffan 2019

£400.00

PencampwriaethauTreialu Ffyrdd a Threialu Amser Para Seiclo Prydain

[yn amodol ar drafodaeth bellach ar rai o elfennau penodol y cais]

£1,000.00