Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredo dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
Dydd Llun, 11eg Chwefror, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

COFNOD PENDERYNIADAU - 28AIN TACHWEDD 2018 pdf eicon PDF 106 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnod penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 28 Tachwedd, 2018 yn gofnod cywir.

 

3.

CEISIADAU AR GYFER Y GRONFA CYMORTH DIGWYDDIADAU pdf eicon PDF 204 KB

Cofnodion:

Bu'r Aelod Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a oedd yn darparu manylion am y ceisiadau am gymorth o'r Cynllun Cymorth Digwyddiadau sydd wedi cael eu hasesu ac sy'n gyfanswm o £5,860.00.

 

3.1 PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o'r Gronfa Cymorth Digwyddiadau yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol a bennwyd ym meini prawf y gronfa:-

 

Digwyddiad

Swm

Great Welsh Marathon & Half Marathon 2019

£2,500

G?yl Ddefaid Llanymddyfri 2019

£2,000

G?yl Lenyddiaeth Llandeilo 2019

£1,360

 

3.2 yn unol â meini prawf y gronfa ni fydd y ceisiadau canlynol yn cael cefnogaeth:-

 

Diwrnod Hwyl i'r Teulu Cross Hands 2019

G?yl Cerddwyr Llanelli 2019

G?yl Gymunedol Excel 2019

 

 

 

3.3 bod ystyriaeth o'r cais gan Superprix 2019 yn cael ei ohirio er mwyn cael trafodaethau pellach â'r ymgeisydd ynghylch trwyddedu diogelwch.

 

3.4 PENDERFYNWYD cadw ychydig o gyllid y gronfa wrth gefn yn sgil y posibilrwydd o gael ceisiadau sy'n sgorio yn uwch rhwng nawr a diwedd y flwyddyn ariannol ym mis Mawrth, 2020.