Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredo dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 17EG GORFFENNAF, 2019 pdf eicon PDF 289 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2019 yn gofnod cywir.

 

3.

CEISIADAU I'R GRONFA CYMORTH DIGWYDDIADAU pdf eicon PDF 252 KB

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad oedd yn rhoi manylion am geisiadau am gymorth o'r Cynllun Cymorth Digwyddiadau sydd wedi'u hasesu i roi cyfanswm o £1,710.00.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o'r Cynllun Cymorth Digwyddiadau yn amodol ar y telerau a'r amodau a bennwyd ym meini prawf y gronfa:-

 

Digwyddiad

Swm

Abaty Hendy-gwyn ar Daf – yr adfeilion a'r hanes

£370.00

Calan Gaeaf y Gwili 2019

£840.00

Tlws Cenedlaethol Seiclo-Cros Beicio Prydain HSBC 2019 (rownd 5)

£500.00