Agenda

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd
Dydd Mercher, 23ain Ionawr, 2019 10.00 yb, WEDI EI GANSLO

Cyswllt: Llinos Jenkins  01267 264088

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANAU PERSONNOL

2.

I ARWYDDO COFNOD PENDERFYNIAD Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 12EG O ORFFENNAF 2018

3.

GWRTHWYNEBIADAU I GYFYNGIADAU AR AROS A PHARCIO AR Y STRYD - (LLANELLI) (AMRYWIAD 33) - CYNGOR SIR CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol: