Agenda

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru
Dydd Iau, 31ain Ionawr, 2019 10.00 yb, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Siambr - Llandrindod Wells, Powys. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 25AIN MEDI 2018 pdf eicon PDF 425 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYFLWYNIAD GAN LINK AR CERRIG MILLTIR A DIWEDDARIAD CYNNYDD pdf eicon PDF 161 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

BUDDSODDIAD CYFRIFOL - DATBLYGU POLISI pdf eicon PDF 163 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

WEINYDDIAETH TAI, CYMUNEDAU A LLYWODRAETH LEOL (MHCLG) YMGYNGHORI AR Y CANLLAWIAU STATUDOL DRAFFT AMGAEEDIG AR PWLIO ASEDAU YN Y CYNLLUN PENSIWN LLYWODRAETH LEOL (CPLIL) pdf eicon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYFLWYNIAD GAN LINK / RUSSELL AR IS-GRONFEYDD INCWM SEFYDLOG

Dogfennau ychwanegol: