Agenda

Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu Addysg a Phlant a A Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
Dydd Llun, 23ain Mai, 2016 2.00 yp

Eitemau
Rhif eitem

1.

PENODI CADEIRYDD AR GYFER Y CYFARFOD.

2.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

3.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

4.

DATGAN CHWIPIAID PLAID SYDD WEDI EU GWAHARDD

5.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL YNGHYLCH EFFEITHIOLRWYDD Y GWASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL YN SIR GAERFYRDDIN YN 2015/16 pdf eicon PDF 421 KB

Dogfennau ychwanegol: