Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau
Dydd Gwener, 10fed Mai, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU AM:-

2.1

7FED MAWRTH, 2019

2.2

25AIN MAWRTH, 2019

3.

ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI

4.

DILEU DYLEDION CYN-DENANTIAID

Dogfennau ychwanegol:

5.

TRETH Y CYNGOR - GOSTYNGIADAU YN ÔL DISGRESIWN

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYFRIFON NA ELLIR EU HADFER - GORDALIADAU BUDD-DAL TAI

Dogfennau ychwanegol:

7.

TRETHI ANNOMESTIG - CYMORTH CALEDI

Dogfennau ychwanegol:

8.

TRETHI ANNOMESTIG - GOSTYNGIADAU YN ÔL DISGRESIWN

Dogfennau ychwanegol: