Agenda

Pwyllgor Safonau
Dydd Llun, 18fed Tachwedd, 2019 2.00 yp, NEWYDD

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

3.

LOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFODYDD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR:

3.1

13EG MEDI, 2019 pdf eicon PDF 219 KB

3.2

26AIN MEDI, 2019 pdf eicon PDF 287 KB

4.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD MICHAEL THEODOULOU pdf eicon PDF 470 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972