Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Penodi Aelodau
Dydd Mercher, 8fed Ionawr, 2020 12.00 yp

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd S.A. Curry.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

3.

CYNGOR SANT IOAN DROS SIR GAERFYRDDIN

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL benodi'r Cynghorydd Philip Hughes yn lle'r Cynghorydd Rob Evans yn aelod o Gyngor Sant Ioan Sir Gaerfyrddin.

 

4.

CYNGOR IECHYD CYMUNEDOL HYWEL DDA

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL benodi'r Cynghorydd Ieuan Davies yn lle'r Cynghorydd Rob Evans yn aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda.

 

5.

COFNODION - 14 TACHWEDD 2018 pdf eicon PDF 199 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion y cyfarfod oedd wedi ei gynnal ar 14 Tachwedd, 2018 yn gywir.