Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Penodi Aelodau
Dydd Mercher, 20fed Medi, 2017 2.00 yp

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd A.D.T. Speake.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

3.

PWYLLGOR CODI ARIAN YMDDIRIEDOLAETH HOSBIS TY BRYNGWYN

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod y Cynghorydd T. Higgins yn cael ei phenodi i gymryd lle'r Cynghorydd S. Davies yn aelod o Bwyllgor Codi Arian Ymddiriedolaeth Hosbis T? Bryngwyn.

 

4.

CYNGOR IECHYD CYMUNED HYWEL DDA

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod y Cynghorydd K. Lloyd yn cael ei benodi'n gynrychiolydd Gr?p Llafur y Cyngor ar Gyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda.

 

5.

PWYLLGOR YSGOLORIAETH MINNIE MORGAN

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod y Cynghorydd P. Edwards yn cael ei phenodi'n gynrychiolydd Gr?p Llafur y Cyngor ar Bwyllgor Ysgoloriaeth Minnie Morgan.