Agenda

Pwyllgor Archwilio
Dydd Gwener, 20fed Mawrth, 2020 10.00 yb, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

3.

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

ARGYMHELLION ARCHWILIAD MEWNOL pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNLLUN ARCHWILIAD MEWNOL BLYNYDDOL 2020/21 & BWRIEDIR EI GYNNWYS YN 2021-23. pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

PWYLLGOR ARCHWILIO - BLAENRHAGLEN GWAITH pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

COFRESTR RISG CORFFORAETHOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

CANOLFAN SGÏO - DIWEDDARIAD CYNLLUN GWEITHREDU pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

YSTYRIED Y DOGFENNAU CANLYNOL PARATOWYD GAN SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU:-

9.1

CYNLLUN ARCHWILIO 2020 - CYNGOR SIR CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.2

CYNLLUN ARCHWILIO 2020 - CRONFA BENSIWN DYFED pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

COFNODION GRWPIAU PERTHNSAOL I'R PWYLLGOR ARCHWYLIO pdf eicon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 24AIN IONAWR, 2020 pdf eicon PDF 161 KB