Agenda

Pwyllgor Cynllunio
Dydd Mawrth, 11eg Chwefror, 2020 1.30 yp

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

YSTRIED ADRODDIADAU'R PENNAETH CYNLLUNIO YNGHYLCH Y CEISIADAU CYNLLUNIO CANLYNOL [YR YMWELODD Y PWYLLGOR A'U SAFLEOEDD YN FLAENOROL] A PHENDERFYNU AR Y CEISIADAU

Dogfennau ychwanegol:

3.1

S/39358 - NEWID DEFNYDD PRESWYLFA O DDOSBARTH C3 I GARTREF PRESWYL PLANT DOSBARTH C2 YN 2 ERW LAS, LLWYNHENDY, LLANELLI, SA14 9SF pdf eicon PDF 400 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.2

E/39463 - BWRIAD I DDYMCHWEL, AC ADEILADU ESTYNIAD DEULAWR YNG NGHEFN YR EIDDO. NEWID TO PRESENNOL Y GAREJ AM DO TRUMIOG TRADDODIADOL Â BRENHINBOST PREN YN 29 HEOL CWMFFERWS, TY-CROES, RHYDAMAN, SA18 3TU pdf eicon PDF 305 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.3

W/39625 - DATBLYGIAD PRESWYL ARFAETHEDIG O 6 UNED TAI FFORDDIADWY. MAE'R CAIS HEFYD YN CYNNWYS GWAITH SEILWAITH, GWAREDU PERTH YN RHANNOL, GWELLIANNAU O RAN TIRWEDD, GWELLA A LLINIARU BIOAMRYWIAETH; AC UNRHYW WAITH ATODOL AR DIR ODDI AR HEOL FAWR, ABERGWILI, CAERFYRDDIN, SA31 2JA pdf eicon PDF 349 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 463 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 14 IONAWR 2020 pdf eicon PDF 336 KB

Dogfennau ychwanegol: