Agenda

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd
Dydd Gwener, 15fed Tachwedd, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

Y CYNG. J. JAMES - CAIS AM EITEM AR AGENDA'R PWYLLGOR CRAFFU - BRIDIO CWN YN SIR GAERFYRDDIN pdf eicon PDF 512 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR GANMOLIAETH A CHWYNION 2018/19 pdf eicon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

GWASANAETHAU MATERION BUSNES A DEFNYDDWYR ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018/19 pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

BLAEN-GYNLLUN DEDDF YR AMGYLCHEDD CSC 2016-19 ADRODDIAD AR GYFLWYNO I LYWODRAETH CYMRU pdf eicon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYNLLUN CARBON SERO-NET pdf eicon PDF 348 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALWYD AR Y 30 MEDI 2019 pdf eicon PDF 312 KB