Agenda

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd
Dydd Gwener, 2ail Mawrth, 2018 11.00 yb, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin - Neuadd y Sir

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

3.

DATGAN CHWIPIAID SYDD WEDI EU GWARHARDD

4.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

5.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM WASANAETHAU SAFONAU MASNACH YNG NGHYMRU pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2017/18 pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 70 KB

8.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol: