PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU

14eg GORFFENNAF 2016

 

 

Adroddiad Corfforaethol Diwedd Blwyddyn ar Reoli Perfformiad – 1af o Ebrill 2015 hyd at

31ain o Fawrth 2016

 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 

·         Bod y Pwyllgor Craffu yn ystyried y wybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiad sy’n rhychwantu’r holl adrannau, yn rhoi sylwadau neu cynigion fel bo’n briodol, a bodloni ei hun ynghylch perfformiad yr Awdurdod a’i gynnydd.

 

Rhesymau:

 

·         Er mwyn i’r aelodau allu gweithredu eu swyddogaeth craffu mewn perthynas â monitro perfformiad

 

·         Sicrhau bod meysydd sy’n peri pryder yn cael eu nodi a bod camau perthnasol yn cael eu cymryd

 

Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad:

NAC OES

 

 

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

Holl aelodau’r Bwrdd Gweithredol

 

 

 

Y Gyfarwyddiaeth:

Prif Weithredwr

 

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Wendy Walters

 

Awduron yr adroddiad:

Anthony Maynard

 

 

Eva Hope

 

 

Swyddi:

 

 

 

Prif Weithredwr Cynorthwyol (Adfywio a Pholisi)

 

 

Rheolwr Cymunedau a Diogelu

 

 

Cydgysylltydd Perfformiad Adrannol (Adran y Prif Weithredwr)

 

 

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

 

01267 224112

wswalters@sirgar.gov.uk

 

 

01267 224039

amaynard@sirgar.gov.uk

 

01267224484

ehope@sirgar.gov.uk

 

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

POLICY & RESOURCES SCRUTINY COMMITTEE

14th JULY 2016

 

 

End of Year Corporate Performance Management Report – 1st April 2015 to 31st March 2016

 

 

 

The following information provides the Scrutiny Committee with an overview of how the whole Authority is performing:     

 

1.    Improvement Plan Monitoring – Actions & Measures (Report A)

 

2.    Sickness Absence (Report B)

 

3.    Compliments / Complaints (Report C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 

 


 

 

 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report. 

           

Signed:  

Wendy Walters

 

Assistant Chief Executive (Regeneration & Policy)

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

YES

 

 

YES

 

 

NONE

 

NONE

 

 

YES

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Performance Measures are set to monitor the performance of services and targets set.

 

If the Council is to deliver its promises to citizens and stakeholders, then measures and actions that are underachieving need to be addressed.

 

 

2. Legal 

 

Performance Measures are set to monitor the performance of services and targets set.

 

If the Council is to deliver its promises to citizens and stakeholders, then measures and actions that are underachieving need to be addressed.

 

 

5. Risk Management Issues

 

This report refers to all actions and measures in the 2015/16 Annual Report and 2016/17 Improvement Plan, potential risks addressed are:

 

·         regulatory report recommendations

·         comments on not meeting our own goals – actions and measures

·         meeting statutory targets 

·         improvement and comparative data for national measures

 

 


 

 

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

           

Signed:  

Wendy Walters

 

Assistant Chief Executive (Regeneration & Policy)

 

1. Local Member(s) – N/A

 

2. Community / Town Council – N/A

 

3. Relevant Partners – N/A

 

4. Staff Side Representatives and other Organisations – All Departments have been consulted and have had the opportunity to provide comments on their performance and progress

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THESE ARE DETAILED BELOW:

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection

 

CCC Annual Report 2014/15 & Improvement Plan 2015/16

 

 

http://www.carmarthenshire.gov.wales/performance  

 

Performance Measurement Records

 

 

Performance Management Unit, Regeneration & Policy Division

 

Departmental Business Plans 2015/16

 

 

Performance Management Unit, Regeneration & Policy Division

 

Carmarthenshire Integrated Community Strategy 2011-16

 

 

www.thecarmarthenshirepartnership.org.uk 

 

 

CCC Corporate Strategy 2015-20

 

 

http://www.carmarthenshire.gov.wales/media/998105/corporate-strategy.pdf

 

 

Budget Monitoring Reports

 

 

Corporate Services Department