PWYLLGOR AR CYD ERW

14 CHWEFROR 2020

 

CYLLIDEB DRAFT 2020-21

 

Y Pwrpas:   

 

I ddarparu’r Cydbwyllgor gyda diwweddariad ar Gyllideb drafft 2020-2021.

 

 

 

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

·        I’r Cydbwyllgor gytuno mewn egwyddor y cyllideb ddrafft am 2020-21

·        I’r Cydbwyllgor nodi trafodaethau cyfredol rhwng Rheolwr Gyfarwyddwr ERW, y chewch Cyfarwyddwr Addysg, a Llywodraeth Cymru.

 

Y RHESYMAU:

 

Cadw at rheolau cyllid

 

 

Awdur yr Adroddiad:

Jon Haswell

 

Swydd:

 

Swyddog A151 ERW

Rhif Ffon 01437 7765836

 

E: bost

haswellj@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

ERW JOINT COMMITTEE

14 february 2020

 

OUTLINE DRAFT BUDGET 2020-21

BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT

 

As there is no accompanying report, a powerpoint will be presented to the Joint Committee at the meeting.

 

To provide the ERW Joint Committee with an update on the following:

 

·         Outline draft budget based on five Councils in ERW

·         Outline draft budget based on six Councils in ERW

·         Indicative funding from Welsh Government - Regional Consortia School Improvement Grant (RCSIG)

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICATIONS

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

Risk Management Issues

Staffing Implications

NONE

NONE

YES

YES

NONE

1.    Finance

The outline draft budget will assist the Joint Committee in making decisions relating to 2020-21.

2.    Risk Management

The key financial risks for ERW in 2020-21 are:

·         The financial viability of ERW as a going concern

·         Whether ERW contains six local authorities or five local authorities

·         The uncertainty of funding from Welsh Government (Depending on above)

·         The level of reserves.

 

 

 

CONSULTATIONS

N/A

 

 

 


Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THERE ARE NONE