Pwyllgor ar y Cyd ERW

14 CHWEFROR 2020

 

COFNOD RISG

 

Y Pwrpas:  

 

 I ddarparu’r proffil risg mwyaf diweddar i’r Cydbwyllgor

 

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

I’r Cydbwyllgor nodi’r lefelau risg uwch, ac i dderbyn yr adroddiad.

 

Y RHESYMAU:

 

Trefniadau Llywodraethu, Rheoli Risg.

 

 

Awdur yr Adroddiad:

 

Osian Evans

Swydd:

 

Swyddog Polisi, Gwybodaeth a Chyfathrebu

Rhif Ffon 01267 676840

 

E: bost osian.evans@erw.cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

ERW JOINT COMMITTEE

14 february 2020

 

 

RISK REGISTER

 

BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT

 

The report outlines the overall risk profile of the regions. The heat map indicates the following risks as High Scoring:


Very High Probability + Very High Impact

 

NPT Withdrawal

 

 

 

Very High Probability + High Impact

 

Cuts to School BudgetsHigh Probability + Very High Impact

 

Data Protection

Failure to comply with Estyn Action Plan

ERW Governance
Transparency of Governance

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICATIONS

 

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

Risk Management Issues

Staffing Implications

NONE

NONE

YES

YES

NONE

1.    Finance

There is a section on the register dedicated to Financial Risks

 

2.    Risk Management

The Risk Register is the primary risk analysis mechanism in ERW’s governance system.

 

 

CONSULTATIONS

N/A

 

 

 

 


Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THESE ARE DETAILED BELOW

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection

N/A

N/A

N/A