Y PWYLLGOR CRAFFU - POLISI AC ADNODDAU

27eg Ionawr 2020

 

CYNLLUN BUSNES ADRANNOL Y PRIF WEITHREDWR  2020/2023

(Dyfyniadau sy'n berthnasol i faes gorchwyl y Pwyllgor Craffu - Polisi ac Adnoddau)

Pwrpas:

Rhoi cyfle i'r aelodau adolygu cynllun busnes yr Adran.

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

Elfennau o'r cynllun busnes sy'n gysylltiedig â:-

·        Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

·        TGCh a Pholisi Corfforaethol

·         Rheoli Pobl

Rhesymau:

·        Integreiddio cynllunio ariannol a busnes.

(Roedd hyn hefyd yn cynnig ar gyfer gwella gan Swyddfa Archwilio Cymru)

Angen cyfeirio'r mater at y Bwrdd Gweithredol / Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad: NAC OES

 

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:- Cyng. Emlyn Dole (Arweinydd); Cyng. Mair Stephens (Dirprwy Arweinydd); Cyng. Cefin Campbell (Cymunedau a Materion Gwledig); Cyng. David Jenkins (Adnoddau)

Y Gyfarwyddiaeth

Prif Weithredwr

 

Awdur yr Adroddiad:

Dyfyniadau ar gyfer:

 

Linda Rees-Jones

 

 

Noelwyn Daniel

 

 

Paul Thomas

 

 

 

 

 

Swyddi:

 

Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

 

Pennaeth TGCh a Pholisi Corfforaethol

 

Prif Weithredwr Cynorthwyol

 

 

 

Rhifau ffôn:

Cyfeiriadau E-bost:

 

01267224010

lrjones@sirgar.gov.uk 

 

01267246270

ndaniel@sirgar.gov.uk

 

01267246123

prthomas@sirgar.gov.uk


 

EXECUTIVE SUMMARY

POLICY & RESOURCES SCRUTINY COMMITTEE

27TH JANUARY 2020

 

Chief Executive’s Departmental Business Plan 2020/2023

(Extracts relevant to the Policy & Resources Scrutiny remit)

 

To give members an opportunity to review the Department’s business plan.

 

 

BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT.

The attached is an extract from the full Chief Executive’s Department Business Plan which is relevant to the Policy and Resources Scrutiny’s remit. It identifies the elements of the business plan relating to :-

 

·        Administration and Legal

·        ICT & Corporate Policy

·        People Management

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

 

Signed: Linda Rees-Jones Head of Admin & Legal Services,

              Noelwyn Daniel Head of ICT & Corporate Policy

              Paul Thomas (Assistant Chief Executive)  

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

The Well-being Future Generations Act (2015) requires that functions of the council should maximise their contributions the Well-being Objectives set by the Council.

(Our Well-being Objectives maximise our contribution to the seven Well-being Goals of the Act and demonstrate the five ways of working.)


2.  Legal 

See 1. above


3. Finance 

The Well-being Future Generations Act (2015) requires that we ensure that resources are allocated annually to meet our objectives.

4. ICT

The Digital Transformation Strategy sets out the Council’s strategic digital priorities and aspirations and outlines what we plan to do to achieve our vision for a Digital Carmarthenshire

5.Risk Management Issues

Key risks are identified for each department and mitigating actions are outlined

6. Staffing Implication 

See Workforce Planning section of the Business Plan (Section 4)

7. Physical Assets

See resources section of each Business Plan (Section 4)

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

 

Signed: Linda Rees-Jones Head of Admin & Legal Services,

              Noelwyn Daniel Head of ICT & Corporate Policy

              Paul Thomas (Assistant Chief Executive)

1.Local Member(s)  - None

2.Community / Town Council - None

3.Relevant Partners - None

4.Staff Side Representatives and other Organisations  - None

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

Title of Document

Locations that the papers are available for public inspection

Well-being of Future Generations Act

Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

Corporate Strategy 2018-2023

(Incorporating Carmarthenshire’s Well-being Objectives and Improvement Objectives)

Corporate Strategy 2018-2023