Y PWYLLGOR ARCHWILIO

24 IONAWR 2020

 

ADRODDIADAU CENEDLAETHOL SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU

 

Argymhellion / penderfyniadau allweddol sy'n ofynnol:

Derbyn a nodi adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru.

 

Rhesymau:

Derbyn adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru.

 

Pwyllgor craffu perthnasol i ymgynghori ag ef: dd/b

 

A oes angen Penderfyniad gan y Bwrdd Gweithredol?      Nac oes

A oes angen Penderfyniad gan y Cyngor?                          Nac oes

 

DEILIAD PORTFFOLIO YR AELOD GWEITHREDOL O'R BWRDD GWEITHREDOL:

Y Cynghorydd David Jenkins:

 

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

AUDIT COMMITTEE

24TH JANUARY 2020

 

WALES AUDIT OFFICE NATIONAL REPORTS

BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT:

 

To note the following recently published Wales Audit Office National reports:

·         The ‘front door’ to adult social care

      Published: 12 September 2019

      http://audit.wales/publication/front-door-adult-social-care

·         Integrated Care Fund – West Wales Regional Partnership Board Audit

Published: 6 November 2019

      http://audit.wales/publication/west-wales-regional-partnership-board-integrated-care-fund

·         Review of Public Services Boards

Published: 8 October 2019

      http://audit.wales/publication/review-public-services-boards

·         Progress in implementing the Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Act

Published: 21 November 2019

http://audit.wales/publication/progress-implementing-violence-against-women-domestic-abuse-and-sexual-violence-act

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 

IMPLICATIONS

 

See content of Wales Audit Office Reports