Y PWYLLGOR ARCHWILIO

24 IONAWR 2020

 

ADRODDIADAU LLEOL SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU.

 

Argymhellion / penderfyniadau allweddol sy'n ofynnol:

Derbyn a nodi adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru.

 

Rhesymau:

Derbyn adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru.

 

Pwyllgor craffu perthnasol i ymgynghori ag ef: dd/b

 

A oes angen Penderfyniad gan y Bwrdd Gweithredol?      Nac oes

A oes angen Penderfyniad gan y Cyngor?                          Nac oes

 

DEILIAD PORTFFOLIO YR AELOD GWEITHREDOL O'R BWRDD GWEITHREDOL:

Y Cynghorydd David Jenkins:

 

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

AUDIT COMMITTEE

24TH JANUARY 2020

 

WALES AUDIT OFFICE LOCAL REPORTS 

BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT:

 

To receive the Wales Audit Office Local report relating to:

-          Well-being of Future Generations: Increase the availability of rented and affordable homes

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 

IMPLICATIONS

 

See content of Wales Audit Office Reports