PWYLLGOR ARCHWILIO

24 IONAWR 2020

 

CYNGOR SIR GAERFYRDDIN MEMO CYFRIFON TERFYNOL

Yr Argymhellion / Penderfyniadau Allweddol Sydd Eu Hangen:

I dderbyn Memo Cyfrifon Terfynol Cyngor Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2018/19.

 

Y Rhesymau:

Mae’r memo hwn yn crynhoi’r negeseuon allweddol sy’n codi o’r gwaith a wneud ar y cyfrifon.

 

Ymgynghorwyd â'r pwyllgor craffu perthnasol NADDO                                          

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad NAC OES

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad NAC OES

 

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:-

Cyng. David Jenkins

Y Gyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Corfforaethol

 

Awdur yr Adroddiad:

Swyddfa Archwylio Cymru

 

 

 


EXECUTIVE SUMMARY

AUDIT COMMITTEE

24th January 2020

 

CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL
Final Accounts Memo

1.    BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT.

 

This memo summarises the key messages arising from the final accounts work carried out.

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES  

IMPLICATIONS

 

 

The report is a Wales Audit Office Report and any implications are detailed within the report.

I confirm that other than those implications listed below there are no implications for the Authority arising from this report. If necessary, the Authority will need to respond to implications arising from the report where applicable.          

Signed: Randal Hemingway                 Head of Financial Services

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

 

CONSULTATIONS

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

Signed: Randal Hemingway - Head of Financial Services

1. Scrutiny Committee – N/A

2. Local Member(s) – N/A

3. Community / Town Council – N/A

4. Relevant Partners – N/A

5. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THERE ARE NONE