PWYLLGOR ARCHWILIO

24 IONAWR 2020

 

LLYTHYR ARCHWILIO BLYNYDDOL
CYNGOR SIR GAERFYRDDIN

Yr Argymhellion / Penderfyniadau Allweddol Sydd Eu Hangen:

I dderbyn Llythyr Archwilio Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2018/19.

 

Y Rhesymau:

Yr Archwilydd Cyffredinol yw’r archwilydd am Cyngor Sir Gaerfyrrdin ac mae’r llythyr hwn yn crynhoi’r negeseuon allweddol sy’n codi o’r gwaith a wnaud i gyflawni ei gyfrifoldebau stadudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Ymgynghorwyd â'r pwyllgor craffu perthnasol NADDO

 

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad NAC OES

 

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad NAC OES

 

 

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:-

Cyng. David Jenkins

Y Gyfarwyddiaeth:

Gwasanaethau Corfforaethol

Awdur yr Adroddiad:

Swyddfa Archwylio Cymru

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

AUDIT COMMITTEE

24th January 2020

 

CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL
ANNUAL AUDIT LETTER

1.    BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT.

The Auditor General is the auditor for Carmarthenshire County Council and this letter summarises the key messages arising from the work carried out to discharge his statutory responsibilities under the Public Audit (Wales) Act 2004.

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES  

IMPLICATIONS

 

The report is a Wales Audit Office Report and any implications are detailed within the report.

I confirm that other than those implications listed below there are no implications for the Authority arising from this report. If necessary, the Authority will need to respond to implications arising from the report where applicable.          

Signed:                        Randal Hemingway         Head of Financial Services

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

CONSULTATIONS

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

Signed: Randal Hemingway         Head of Financial Services

1. Scrutiny Committee – N/A

2. Local Member(s) – N/A

3. Community / Town Council – N/A

4. Relevant Partners – N/A

5. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THERE ARE NONE