Pwyllgor Penodi Aelodau

 

Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2018

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd A.D.T. Speake (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

J.M. Charles, S.A. Curry, W.R.A. Davies, W.T. Evans, S.J.G. Gilasbey a J.G. Prosser (yn lle A.S.J. McPherson)

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

M.S. Davies, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

 Ystaffel Cyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyrddin:12.50 pm - 12.55 pm

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd A.S.J. McPherson.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

</AI2>

<AI3>

3.            YMDDIRIEDOLAETH ORIEL MYRDDIN

Dywedwyd bod cyfnodau swydd y Cynghorydd A. Lenny a Mr. D.B. Davies ar Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin wedi dod i ben ar 12 Mehefin, 2018. 

 

Dywedwyd bod y Grŵp Annibynnol wedi enwebu'r Cynghorydd E. Thomas i gymryd lle Mr. Davies a bod Grŵp Plaid Cymru wedi enwebu'r Cynghorydd C. Jones i gymryd lle'r Cynghorydd Lenny.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod y Cynghorwyr E. Thomas a C. Jones yn cael eu penodi'n Ymddiriedolwyr Oriel Myrddin am gyfnod o 4 blynedd, gan fod yn weithredol o 15 Tachwedd, 2018.

 

</AI3>

<AI4>

4.            COFNODION - 20FED MEDI, 2017

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 20 Medi 2017 gan eu bod yn gywir.

 

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>