Yr Is-bwyllgor Trwyddedu “a”

10FED, RHAGFYR, 2019

PWNC A PHWRPAS

CAIS AM DRWYDDED SAFLE

2 SGWAR NOTT, CAERFYRDDIN, SA31 1PG.

 

 

 Y PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

Bod yr Is-bwyllgor yn ystyried y cais a'r holl sylwadau a thystiolaeth a gyflwynwyd ac yn cymryd sylw o Bolisi Trwyddedu yr Awdurdod a'r Cyfarwyddyd Cenedlaethol.

 

 

 

 

 

 

Y RHESYMAU:

         

1)    Mae’n ofynnol i’r Pwyllgor hyrwyddo'r amcanion trwyddedu sef: -

 

§        Atal Troseddau ac Anhrefn.

§        Diogelu'r Cyhoedd.

§        Atal Niwsans Cyhoeddus.

§        Amddiffyn Plant rhag Niwed.

 

 

 

 

Ymgynghorwyd â’r Pwyllgor Craffu perthnasol                         Amherthnasol

Angen i’r Bwrdd Gweithredol wneud penderfyniad                  Amherthnasol

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad                                         Amherthnasol

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:-                                             Y Cynghorydd P M Hughes (Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd)

Y Gyfarwyddiaeth: Cymunedau

Enw Pennaeth y Gwasanaeth

Mr Jonathan Morgan

Awdur yr adroddiad

Mrs Kirsten Smith

Swydd:

Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel

 

Swyddog Trwyddedu

Rhif Ffôn: 01554 899285

Cyfeiriad E-bost:

JMorgan@sirgar.gov.uk

Rhif ffon: 01267 228801

ksmith@sirgar.gov.uk

 

 


 

EXECUTIVE SUMMARY

Licensing Sub Committee “A”

10TH DECEMBER, 2019

 

 

SUBJECT

Application for the Grant of a Premises Licence.

2 Nott Square, Carmarthen, SA31 1PG

 

 

 

To consider an application from Adam Cole for a premises licence in respect of the above premises.

 

To allow:-

          

Supply of Alcohol,  Films, Indoor Sporting Events, Live Music, Recorded Music, and Performances of Dance -  Monday & Tuesday 12:00-02:00, Wednesday to Sunday 12:00-03:00.

 

          Opening Hours - Monday & Tuesday 12:00-02:30, Wednesday to Sunday 12:00-03:30.                                                                                                       

                                                    

A copy of the original application is attached as Appendix A.

 

The Licensing Authority has made representations. These are attached as Appendix B.

 

Dyfed Powys Police have made representations. These are attached as Appendix C.

 

Public Health Services have made representations. These are attached as Appendix D.

 

Other persons have made representations. These are attached as Appendix E.

 

The remaining Responsible Authorities have not made representations in respect of the application.

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED ?

 NO

 

 

 

 

 

 

IMPLICATIONS

 

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

 

Signed:  Mr Jonathan Morgan                                                       Head of Homes and Safer Communities                         

 

 

Policy and Crime & Disorder

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Organisational Development

Physical Assets 

NONE

 

YES

 NONE

 

NONE

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

LEGAL: The legal implication of refusing the application is that the applicant may lodge an appeal.

 

 

CONSULTATIONS

 

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

 

Signed:  Mr Jonathan Morgan                                                Head of Homes and Safer Communities                                           

 

 

1.Local Member(s):

  No local member involvement and therefore no consultation necessary.

2.Community / Town Council:

  No Community / Town Council involvement and therefore no consultation necessary.

3.Relevant Partners:

  The Responsible Authorities have been consulted regarding the application.

4.Staff Side Representatives and other Organisations:

   There are no other organisations involved and therefore no consultation necessary.

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

             THESE ARE DETAILED BELOW

 

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection

Application Form and File Contents.

 

2 Nott Square, Carmarthen, SA31 1PG.

Licensing Section, 3 Spilman Street, Carmarthen

 

Licensing Policy

 

Licensing Section, 3 Spilman Street, Carmarthen

National Guidance

 

Licensing Section, 3 Spilman Street, Carmarthen