Y BWRDD GWEITHREDOL

 

18 TACHWEDD 2019

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL - DIOGELU

Y Pwrpas:

Derbyn yr Adroddiad Blynyddol a nodi ei ganfyddiadau.

 

Yr argymhellion / penderfyniadau allweddol sydd eu hangen:

Derbyn yr Adroddiad Blynyddol sy'n darparu Trosolwg o Amcanion a Chyflawniadau Bwrdd Diogelu Plant ac Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru.

 

Y Rhesymau:

Er gwybodaeth.  Mae'r Adroddiad Blynyddol yn amlinellu'r cynnydd a wnaed gennym o ran y canlyniadau a bennwyd gan CYSUR a CWMPAS ym mis Mawrth 2018 fel rhan o Gynllun Strategol Blynyddol ar y cyd.

 

Angen ymgynghori â'r Pwyllgor Craffu perthnasol :                   NAC OES

Angen i'r Bwrdd Gweithredol wneud Penderfyniad                     OES – 18 Tachwedd 2019

Angen i’r Cyngor wneud penderfyniad                                        OES – 8 Ionawr, 2020

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:-
Y Cynghorydd J. Tremlett (Deiliad y Portffolio Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Gyfarwyddiaeth:

Cymunedau

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Jake Morgan

 

 

 

Swyddi:

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol

 

 

Rhifau ffôn: 01267 224698

Cyfeiriadau E-bost:

jakemorgan@sirgar.gov.uk

 

 

 


EXECUTIVE SUMMARY

 

EXECUTIVE BOARD

18TH NOVEMBER 2019

 

SAFEGUARDING ANNUAL REPORT

 

This Annual Report outlines the progress we have made against the outcomes set by CYSUR and CWMPAS in March 2018 as part of our joint Annual Strategic Plan.

 

The Boards have progressed to a combined all-age Safeguarding People agenda in line with the spirit and ethos of the Social Services and Wellbeing Act (Wales) 2014. Joint and integrated working between the CYSUR and CWMPAS Boards at a regional Executive and Sub Group level is now fully embedded into the Boards’ structures and is part of everyday business.

 

2018-19 has seen the completion of a number of significant Board projects, namely the Regional Threshold Document for Safeguarding Adults, the Training Strategy, and the VAWDASV Regional Strategy and 5 year Delivery Plan, all of which have required significant input from dedicated multi-agency safeguarding professionals across the Mid and West Wales region. These bespoke projects have laid the foundations for the delivery of safeguarding services and professional practice in the coming three to five years.

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES – Safeguarding Annual Report

 


IMPLICATIONS

 

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

 

Signed:           Jake Morgan     Director of Community Services        

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

NONE

YES

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE


Legal 

As well as enabling the Boards to meet their objectives as outlined in Part 7 of the Social Services and Wellbeing (Wales) Act 2014, this combined approach to Safeguarding aligns fully with the ethos and principles of the Act.

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

 

Signed:         Jake Morgan     Director of Community Services

 

1. Scrutiny Committee - N/A

2.Local Member(s)  - N/A

3.Community / Town Council - N/A

4.Relevant Partners 

Multi Agency representation on both CWMPAS (Safeguarding Adults Executive Board) and CYSUR (Safeguarding Children Executive Board).

5.Staff Side Representatives and other Organisations  - N/A


Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THERE ARE NONE