PWYLLGOR CRAFFU
 DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD

30 MEDI 2019

 

ADRODDIAD DATGANIAD BLYNYDDOL 2019
Y CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD

Y Pwrpas:

Cyflwyno Adroddiad Datganiad Blynyddol 2019 y Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd er gwybodaeth ac ystyriaeth.

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 

Yr Aelodau i ystyried a nodi cynnwys yr adroddiad sy'n darparu diweddariad ynghylch cyflwr a pherfformiad y rhwydwaith priffyrdd a gwybodaeth ariannol berthnasol.

 

 

Y Rhesymau:
Mae'r adroddiad yn darparu diweddariad blynyddol fel y nodir yn y Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd a fabwysiadwyd gan y Cyngor ym mis Gorffennaf 2018.

 

 

Angen cyfeirio'r mater at y Bwrdd Gweithredol / Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad:     
Nac oes

 

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO:-
Y Cynghorydd Hazel Evans

Y Gyfarwyddiaeth

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Steve Pilliner

Awdur yr Adroddiad:

Richard Waters

 

Swydd:

Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

 

Rheolwr y Gwasanaethau Priffyrdd a Thrafnidiaeth

 

Rhifau Ffôn: 01267 228150

Cyfeiriadau E-bost:

SGPilliner@sirgar.gov.uk

rwaters@sirgar.gov.uk

 

 

 


ENVIRONMENTAL & PUBLIC PROTECTION
SCRUTINY COMMITTEE

 

30TH SEPTEMBER 2019

 

HIGHWAY ASSET MANAGEMENT PLAN:
ANNUAL STATEMENT REPORT 2019

 

1.      BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT

 

In July 2018 Council resolved to adopt the Highway Asset Management Plan which included an undertaking to present an Annual Statement Report on the condition and performance of the highway network and to include investment options, and their implications on the asset condition, within the report.

 

The Annual Statement Report 2019 includes an overview of the highway network and then details three key asset areas of:

 

·         Highways (carriageways, footways and cycleways)

·         Bridges and Structures

·         Highway Lighting and Traffic Signals

 

The report details for each asset category its condition, how its condition has changed and will change into the future depending on funding scenarios which are set out within the report.

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES –
Highway Asset Management Plan: Annual Statement Report 2019

 

 


 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

Signed: S.G. Pilliner                                                                  Head of Transportation & Highways

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

NONE

 

NONE

 

YES

NONE

 

YES

NONE

 

YES


Finance

The Annual Statement Report 2019 details the implications of various funding scenarios which will be subject to future budget setting and grant availability.   

Risk Management Issues

The Highways Asset Management Plan adopts a risk based approach to managing the highway network and details of this are set out within the Highway Asset Management Plan.

Physical Assets

The Highway Asset Management Plan sets out the Council’s approach in managing the highway asset and relates this to national, regional and county objectives.  The Annual Statement Report 2019 provides information on the current condition of the asset and sets out how the asset condition has changed and will change in the future depending on funding scenarios.

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

Signed: S.G. Pilliner                                                                  Head of Transportation & Highways

1.Local Member(s)  - N/A

2.Community / Town Council - N/A

3.Relevant Partners  - N/A

4.Staff Side Representatives and other Organisations  - N/A

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

  THERE ARE NONE