Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd

 

Dydd Gwener, 6 Medi 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd: H.A.L. Evans (Aelod o’r Bwrdd Gweithredol).

 

Roedd y swyddogion canlynol yn bresennol:

S. Pilliner, Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

K. Thomas, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. - 11.00  - 11.05 yb

 

<AI1>

1.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

</AI1>

<AI2>

2.            COFNOD PENDERFYNIADAU - 19 GORFENNAFF 2019

 

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnod penderfyniadau cyfarfod yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2019 yn gofnod cywir.

 

 

</AI2>

<AI3>

3.            SHOPMOBILITY CAERFYRDDIN

 

Rhoddodd yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i adroddiad i gynorthwyo Shopmobility Caerfyrddin drwy grant pellach o £14,650 am gyfnod o 12 mis gan gychwyn ym mis Medi 2019. Esboniwyd, er bod Shopmobility wedi cael cymorth gan y Cyngor ers 2011 a’i fod yn cael incwm drwy godi tâl a thrwy gynnal gweithgareddau i godi arian, ei fod yn dibynnu’n bennaf ar gymorth ariannol gan y Cyngor. Nodwyd bod Shopmobility yn un o’r nifer o fentrau sy’n cael eu hannog gan yr Awdurdod i gefnogi’r dref a’i bod yn gyson â’r blaenoriaethau yn ei Strategaeth Barcio.

 

PENDERFYNWYD cynorthwyo Shopmobility Caerfyrddin drwy grant o £14,650 am 12 mis arall gan gychwyn ym mis Medi 2019 yn amodol ar yr amodau a nodir yn yr adroddiad.

 

 

</AI3>

<AI4>

4.            SHOPMOBILITY LLANELLI

 

Rhoddodd yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i adroddiad i gynorthwyo Shopmobility Llanelli drwy grant pellach o £14,650 am flwyddyn ariannol 2019/20 gan gychwyn ar 31 Gorffennaf 2019. Esboniwyd, er bod Shopmobility wedi cael cymorth gan y Cyngor ers 2011 a’i fod yn cael incwm drwy godi tâl a thrwy gynnal gweithgareddau i godi arian, ei fod yn dibynnu’n bennaf ar gymorth ariannol gan y Cyngor. Nodwyd bod Shopmobility yn un o’r nifer o fentrau sy’n cael eu hannog gan yr Awdurdod i gefnogi’r dref a’i bod yn gyson â’r blaenoriaethau yn ei Strategaeth Barcio.

 

PENDERFYNWYD cynorthwyo Shopmobility Llanelli drwy grant pellach o £14,650 am flwyddyn ariannol 2019/20 gan gychwyn ar 31 Gorffennaf 2019.

 

 

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

_______________________________                          __________________

AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL                          DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>