PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU

9FED MAI 2019

 

 

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Cymunedau ar gyfer 2019/20

 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 

·         Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei Flaenraglen Waith ar gyfer 2019/20.

 

Rhesymau:

 

·         Mae’n ofynnol yn ôl Cyfansoddiad y Cyngor Sir bod pwyllgorau craffu’n datblygu ac yn cyhoeddi blaenraglenni gwaith blynyddol sy’n nodi’r pynciau a’r adroddiadau sydd i’w hystyried yn ystod blwyddyn y cyngor.  

 

 

Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad: NAC OES

 

 

 

Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio: DDIM YN BERTHNASOL

 

 

 

Y Gyfarwyddiaeth:

Prif Weithredwr

 

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Linda Rees-Jones

 

 

Awdur yr adroddiad:

Kevin Thomas

 

 

Swyddi:

 

 

 

Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

 

 

Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

 

 

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

 

01267 224010

lrjones@sirgar.gov.uk

 

 

01267 224027

kjthomas@sirgar.gov.uk

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

COMMUNITY SCRUTINY COMMITTEE

9th MAY 2019

 

 

Community Scrutiny Committee Forward Work Programme for 2019/20

 

 

 

Purpose of the Forward Work Programme

 

Article 6.2 of the County Council’s Constitution states that: “Each scrutiny committee is required to develop and publish an annual forward work programme, identifying issues and reports to be considered during the course of a municipal year”.

 

The development of a work programme:

 

·         Provides an opportunity for members to determine the priority issues to be considered by their scrutiny committee over the course of the next year.

·          

·         Provides a focus for both officers and members, and is a vehicle for communicating the work of the Committee to the public. The programme (see attached report) will be published on the council’s website and will be updated on a quarterly basis – www.carmarthenshire.gov.uk/scrutiny – and sent to key stakeholders for information. It will also be updated on a quarterly basis.

 

·         Ensures agreement of provisional agendas for scheduled scrutiny meetings within the council diary. The Programme is a flexible document that can be amended to reflect additional meetings and agenda items during the course of the year.

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES -– Forward Work Programme 19/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report. 

           

Signed:  

Linda Rees-Jones

 

Head of Administration & Law

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

YES

 


YES

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities – In line with requirements of the County Council’s Constitution.

           

 

2. Legal – In line with requirements of the County Council’s Constitution.

 

 

 

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

           

Signed:  

Linda Rees-Jones

 

Head of Administration & Law

 

1. Local Member(s) – N/A

2. Community / Town Council – N/A

3. Relevant Partners – N/A

4. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THESE ARE DETAILED BELOW:

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection