CYD-BWYLLGOR

DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 

 

28ain Mawrth 2019

 

 

ADOLYGIAD ANNIBYNNOL O FARGEN DDINESIG BAE ABERTAWE: GAN LLYWODRAETH Y DU A LLYWODRAETH CYMRU

 

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

I ystyried yr adroddiad ac argymhellion Llywodraeth y Du a Llywodraeth Cymru mewn ymateb i adolygiad annibynnol o fargen ddinesig bae Abertawe

 

 

RHESYMAU:

Ym mis Rhagfyr 2018, cyhoeddodd Llywodraethau Cymru a’r DU y byddai adolygiad annibynnol yn cael ei gynnal i Fargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae’r adolygiad wedi’i gwblhau erbyn hyn a gosodir yr adroddiad cyhoeddedig yn ffurfiol gerbron y Cyd-bwyllgor i'w ystyried.

 

 

Yn arwain:-

Y Cyng. Rob Stewart

Adroddiad gan y Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yw  

Cyfarfwyddwr Adfywio a Pholisi Sir Gar

Rheolwr Prosiect

01267 224112 / WSWalters@sirgar.gov.uk

01554 744368 / SBurford@sirgar.gov.uk