CYD-BWYLLGOR

DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 

 

28ain Mawrth 2019

 

 

ADRODDIAD YR ADOLYGIAD MEWNOL O DREFNIADAU LLYWODRAETHU BARGEN DDINESIG BAE ABERTAWE MAWRTH 2019

 

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

Ystyried adroddiad yr Adolygiad Mewnol o Drefniadau Llywodraethu Bargen Ddinesig Bae Abertawe (ynghlwm yn Atodiad 1).

 

RHESYMAU:

 

Yn ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr 2018, bu i'r Cyd-bwyllgor benderfynu'n unfrydol fod Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cynnal adolygiad mewnol i drefniadau llywodraethu Bargen Ddinesig Bae Abertawe, a bod yr adolygiad yn cyd-redeg ag Adolygiad Annibynnol Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Cytunwyd mai Cyngor Sir Penfro fyddai'n arwain yr Adolygiad Mewnol, gyda chefnogaeth gan Uwch-archwilydd a enwebwyd o Gynghorau Sir Caerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.  Yn ei gyfarfod ar 24 Ionawr 2019, nododd y Cyd-bwyllgor y Cylch Gorchwyl terfynol.

 

Awdur yr adroddiad

 

Ian Westley

 

Swydd

 

Prif Weithredwr

Cyngor Sir Benfro

Rhif ffon. 01437 775841

 

E. bost: Chief.Executive@Pembrokeshire.gov.uk

 


EXECUTIVE SUMMARY

SWANSEA BAY city REGION JOINT COMMITTEE

28th March 2019

 

Swansea Bay City Deal Internal Review of Governance Arrangements Report March 2019

BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT

 

To consider the report of the Swansea Bay City Deal Internal Review of Governance Arrangements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 

 

 

IMPLICATIONS

 

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

Risk Management Issues

Staffing Implications

YES

 

YES

 

YES

 

YES

 

YES

 

1.  Policy, Crime & Disorder and Equalities

As detailed within the report with respect to the Policy Framework.

2.  Legal

As detailed within the report with respect to the Policy Framework.

 

3.  Finance

As detailed within the report.

4.  Risk Management

As detailed within the report.

5.    Staffing Implications

As detailed within the report.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTATIONS

 

See Appendix A within the report.

 

Meeting with Leaders 6th March 2019.

Meeting with Section 151 Officer 12th & 13th March 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THESE ARE DETAILED BELOW

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection/WEBSITE LINK