PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT

20fed RHAGFYR 2018

 

YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2019/20 TAN 2021/22

Atodiad A - Strategaeth ar gyfer y Gyllideb Gorfforaethol o 2019/20 tan 2021/22

Atodiad A (i) - Crynodeb Effeithlonrwydd sy'n ymwneud â’r Adran Addysg a Phlant

Atodiad A (ii) – Crynodeb Twf Gwasgedd sy'n ymwneud â’r Adran Addysg a Phlant

Atodiad B - Y rhannau o'r gyllideb sy'n ymwneud â’r Adran Addysg a Phlant

Atodiad C - Crynhoad o'r Taliadau sy'n ymwneud â’r Adran Addysg a Phlant

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

·         Bod yr aelodau yn ystyried ac yn gwneud sylwadau ar gynlluniau strategaeth y gyllideb

·         Bod yr aelodau yn ystyried ac yn gwneud sylwadau ar gynlluniau ar gyfer arbedion effeithlonrwydd yn eu meysydd gwasanaeth hwy, a glustnodir yn Atodiad A(i)

·         Hefyd, bod yr aelodau’n cael gwahoddiad i gyflwyno unrhyw gynlluniau eraill ar gyfer arbedion effeithlonrwydd.

·         Bod yr aelodau'n edrych yn fanwl ar y Gyllidebau Adrannol

·         Bod yr aelodau'n cymeradwyo'r Crynhoadau o'r Taliadau

Rhesymau:

·         Yn ei gyfarfod ar 19eg Tachwedd 2018, bydd y Bwrdd Gweithredol yn ystyried Strategaeth y Gyllideb Refeniw o 2019/20 tan 2021/22 (Atodiad A) ac yn cymeradwyo'r adroddiad at ddibenion ymgynghori. Yn y cyfarfod caiff y wybodaeth ddiweddaraf ei rhoi ar lafar ynghylch unrhyw newidiadau neu gynlluniau penodol gan y Bwrdd Gweithredol, os bydd hynny'n briodol.

 

Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad:

NAC OES

 

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

·         Cyng. David Jenkins (Adnoddau)

·         Cyng. Glynog Davies (Addysg a Phlant)

 

 

Y Gyfarwyddiaeth:

Gwasanaethau Corfforaethol 

Enw’r Cyfarwyddwr:

Chris Moore

Awdur yr adroddiad:

Randal Hemingway

 

 

 

 

Swydd:

Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol

Rhif Ffôn / Cyfeiriad E-bost:

 

 

 

01267 224886

RHemingway@sirgar.gov.uk


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

EDUCATION AND CHILDREN SCRUTINY COMMITTEE 20th DECEMBER 2018

 

REVENUE BUDGET STRATEGY CONSULTATION

2019/20 to 2021/22

 

 

The objective of the report is to allow members to consider the corporate budget strategy for the financial years 2019/20 to 2021/22 to consider the service delivery impact and options for the forthcoming years.

The report is set out as follows:-

Appendix A

·         The attached report is a copy of the Revenue Budget Strategy 2019/20 to 2021/22 that has been presented to the Executive Board. As part of the budget consultation process the report is presented to this Scrutiny Committee for your consideration.

 

·         The report provides members with an initial view of the revenue budget issues for the forthcoming year and also reflects departmental submissions.

 

Appendix B

Budget extracts for Education and Children Department which incorporates the initial Efficiencies/Service rationalisation proposals already reflected in the budget for consultation.

 

Appendix C

Charging Digest for the Education and Children Department. The charges for 2019-20 have yet to be adopted and any change to the proposed charges will impact on the budget/efficiency proposals.

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report. 

           

Signed:  

Chris Moore

 

Director of Corporate Services

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

YES

 

 

NONE

 

 

YES

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

NONE

 

 

1. Policy and Crime & Disorder 

The budget is being prepared having regard to the Improvement Plan.

2. Finance 

The report provides an initial view of the Budget Strategy for 2019/20, together with indicative figures for the 2020/21 and 2021/22 financial years. The impact on departmental spending will be dependent upon the final settlement from Welsh Government and the resultant final Budget adopted by County Council.

 

 

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

           

Signed:  

Chris Moore

 

Director of Corporate Services

 

1. Local Member(s) – N/A

2. Community / Town Council – N/A

3. Relevant Partners – Consultation with relevant partners will be undertaken and results will be reported during the budget process.

4. Staff Side Representatives and other Organisations – Consultation with other organisations will be undertaken and results will be reported during the budget process.

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THESE ARE DETAILED BELOW:

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection

2019/20 3 year Revenue Budget

 

Corporate Services Department, County Hall, Carmarthen