Y PWYLLGOR CRAFFU - CYMUNEDAU

13EG RHAGFYR 2018

 

CYNLLUN BUSNES ADRANNOL YR AMGYLCHEDD 2019/20 - 2022

(Dyfyniadau sy'n berthnasol i faes gorchwyl y Pwyllgor Craffu - Cymunedau)

Pwrpas:

Rhoi cyfle i'r aelodau adolygu cynllun busnes yr Adran ochr yn ochr â'r gyllideb.

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

Elfennau o'r cynllun busnes sy'n gysylltiedig â:-

·        Cynllunio

 

 

Rhesymau:

·        Integreiddio cynllunio ariannol a busnes.

(Roedd hyn hefyd yn cynnig ar gyfer gwella gan Swyddfa Archwilio Cymru)

Angen cyfeirio'r mater at y Bwrdd Gweithredol / Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad: NAC OES

 

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO: - Cyng. Mair Stephens (Dirprwy Arweinydd)

Y Gyfarwyddiaeth

Amgylchedd

 

Ruth Mullen

 

Awdur yr Adroddiad:

Dyfyniadau ar gyfer:

 

Llinos Quelch

 

 

 

Swyddi:

 

 

Cyfarwyddwr Amgylchedd

 

 

 

 

Pennaeth Cynllunio

 

 

 

Rhifau ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

01267 224647

RMullen@sirgar.gov.uk

 

 

 

 

01267 228918

lquelch@sirgar.gov.uk

 

 

 


 

Community Scrutiny Committee

13th December 2018

 

Subject and Purpose

Environment Departmental Business Plan 2019/20 - 2022

(Extracts relevant to Community Scrutiny remit)

 

To give members an opportunity to review the Department’s business plan alongside the budget.

 

 

1.      BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT.

·        The full business plan outlines the priorities for the department during 2019/20 - 2022.

·        This version is an extract of the aspects relevant to Community Scrutiny.

           It identifies the Elements of the business plan relating to:-

 

·        Planning

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 


 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

 

Signed: Llinos Quelch                                     Head of Planning   

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

YES

YES

YES

NONE

YES

YES

YES

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

The Well-being Future Generations Act (2015) requires that functions of the council should maximise their contributions the Well-being Objectives set by the Council.

(Our Well-being Objectives maximise our contribution to the seven Well-being Goals of the Act and demonstrate the five ways of working.)


2.    Legal 

See 1. above


3.    Finance 

The Well-being Future Generations Act (2015) requires that we ensure that resources are allocated annually to meet our objectives.

5.    Risk Management Issues

Key risks are identified for each department and mitigating actions are outlined

6. Staffing Implication 

See Workforce Planning section of the Business Plan (Section 5 – Page 23 )

7. Physical Assets

See resources section of each Business Plan (Section 5)

 

 


CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

 

Signed: Llinos Quelch                                     Head of Planning

1.Local Member(s)  - None

2.Community / Town Council - None

3.Relevant Partners - None

4.Staff Side Representatives and other Organisations  - None

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

Title of Document

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection

Well-being of Future Generations Act

 

Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

New Corporate Strategy 2018-2023

(Incorporating Carmarthenshire’s Well-being Objectives and Improvement Objectives)

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1214849/corporate-strategy-2018-23.pdf