Y PWYLLGOR CRAFFU - CYMUNEDAU

13ed Rhagfyr 2018

 

CYNLLUN BUSNES ADRANNOL Y PRIF WEITHREDWR  2019/2022

(Dyfyniadau sy'n berthnasol i faes gorchwyl y Pwyllgor Craffu - Cymunedau)

Pwrpas:

Rhoi cyfle i'r aelodau adolygu cynllun busnes yr Adran.

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

Elfennau o'r cynllun busnes sy'n gysylltiedig â:-

·        Datblygu Economaidd

·        Prosiectau Mawr ac Eiddo

Rhesymau:

·        Integreiddio cynllunio ariannol a busnes.

(Roedd hyn hefyd yn cynnig ar gyfer gwella gan Swyddfa Archwilio Cymru)

Angen cyfeirio'r mater at y Bwrdd Gweithredol / Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad: NAC OES

 

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO: - Cyng. Emlyn Dole (Arweinydd);

 

Y Gyfarwyddiaeth

Prif Weithredwr

 

Awdur yr Adroddiad:

Dyfyniadau ar gyfer:

 

Wendy Walters

 

Swyddi:

 

 

 

 

Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi

 

Rhifau ffôn: / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

 

 

01267 224112

WSWalters@sirgar.gov.uk

 


Community Scrutiny Committee

13th December 2018

 

Subject and Purpose

Chief Executive’s Departmental Business Plan 2019/2022

(Extracts relevant to Community Scrutiny remit)

 

To give members an opportunity to review the Department’s business plan.

 

 

BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT.

 

The attached is an extract from the full Chief Executive’s Department Business Plan which is relevant to the Community Scrutiny’s remit. It identifies the elements of the business plan relating to :-

 

·        Economic Development

·        Property and Major Projects

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 


 

IMPLICATIONS

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

Signed: Wendy S Walters                                                             Director of  Regeneration and Policy   

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

The Well-being Future Generations Act (2015) requires that functions of the council should maximise their contributions the Well-being Objectives set by the Council.


2. Legal   - See 1. above


3. Finance 

The Well-being Future Generations Act (2015) requires that we ensure that resources are allocated annually to meet our objectives.

4. ICT

The Digital Transformation Strategy sets out the Council’s strategic digital priorities and aspirations and outlines what we plan to do to achieve our vision for a Digital Carmarthenshire

5.    Risk Management Issues

Key risks are identified for each department and mitigating actions are outlined

6. Staffing Implication 

See Workforce Planning section of the Business Plan (Section 4)

7. Physical Assets

See resources section of each Business Plan (Section 4)

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

 

Signed: Wendy S Walters                                                      Director of  Regeneration and Policy   

1.Local Member(s)  - None

2.Community / Town Council - None

3.Relevant Partners - None

4.Staff Side Representatives and other Organisations  - None

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

Title of Document

Locations that the papers are available for public inspection

Well-being of Future Generations Act

Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

New Corporate Strategy 2018-2023

(Incorporating Carmarthenshire’s Well-being Objectives and Improvement Objectives)

New Corporate Strategy 2018-2023