Y PWYLLGOR CRAFFU - CYMUNEDAU

13EG RHAGFYR 2018

 

CYNLLUN BUSNES DRAFFT ADRAN CYMUNEDAU  2019/20 - 2022

(Dyfyniadau sy'n berthnasol i faes gorchwyl y Pwyllgor Craffu - Cymunedau)

Pwrpas:

Rhoi cyfle i'r aelodau adolygu cynllun busnes drafft yr Adran ochr yn ochr â'r gyllideb.

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

Elfennau o'r cynllun busnes sy'n gysylltiedig â:-

·        Hamdden

·        Tai

Rhesymau:

·        Integreiddio cynlluniau ariannol a chynlluniau busnes i sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaethau

·        Rhoi cyfle i'r Pwyllgorau Craffu oruchwylio a datblygu'r cynlluniau busnes a gynigir gan aelodau etholedig

 (Roedd hyn hefyd yn cynnig ar gyfer gwella gan Swyddfa Archwilio Cymru)

Angen cyfeirio'r mater at y Bwrdd Gweithredol / Cyngor er mwyn gwneud penderfyniad: NAC OES

 

YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL SY'N GYFRIFOL AM Y PORTFFOLIO: -

Cyng. Linda Evans (Tai); Peter Hughes-Griffiths (Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth)

Y Gyfarwyddiaeth

 

Cymunedau

Jake Morgan

 

Awdur yr Adroddiad:

Silvana Sauro

 

Dyfyniadau ar gyfer:

 

Jonathan Morgan

 

 

Ian Jones

Swyddi:

 

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol

 

 

Rheolwr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau

 

 

Pennaeth Dros Dro Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel

 

Pennaeth Hamdden

Rhifau ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

01267 224697

jakemorgan@sirgar.gov.uk

 

 

 

01267 228897

SSauro@sirgar.gov.uk

 

 

01267 228960

JMorgan@sirgar.gov.uk

 

 

01267 228309

IJones@sirgar.gov.uk

 

 


COMMUNITY SCRUTINY COMMITTEE

13TH DECEMBER 2018

 

Subject and Purpose

Communities Departmental Draft Business Plan 2019/20 - 2022

(Extracts relevant to Community Scrutiny remit)

 

To give members an opportunity to review the draft Department’s business plan alongside the budget.

 

 

1.      BRIEF SUMMARY OF PURPOSE OF REPORT.

 

·        The full business plan outlines the priorities for the department during 2019/20 - 2022.

 

·        This version is an extract of the aspects relevant to Community Scrutiny.

           It identifies the Elements of the business plan relating to:-

 

·        Leisure - Page 17-19

·        Housing - Page 23-24

 

Further work will be undertaken by the department following comments and engagement by Scrutiny and Executive board members.  Feedback from staff group’s to date has indicated that greater emphasis on an integrated Wellbeing related actions through the divisional plans would be welcomed.  Ensuring the sustainability of services through different methods in the face of growing demand was also considered important by staff.

 

 DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 


 

IMPLICATIONS

 

 

I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report :

 

Signed: Jonathan Morgan                               Acting Head of Homes & Safer Communities

             Ian Jones                                             Head of Leisure   

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets 

YES

 

YES

YES

NONE

YES

YES

YES

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

The Well-being of Future Generations Act (2015) requires that functions of the council should maximise their contributions to the Well-being Objectives set by the Council.

(Our Well-being Objectives maximise our contribution to the seven Well-being Goals of the Act and demonstrate the five ways of working.)

 


2.    Legal 

See 1. Above

 


3.    Finance 

The Well-being of Future Generations Act (2015) requires that we ensure that resources are allocated annually to meet our objectives.

 

5.    Risk Management Issues

Key risks are identified for each department and mitigating actions are outlined

 

6. Staffing Implication 

See Workforce Planning section of the Business Plan (Page 47-48)

 

7. Physical Assets

See resources section of each Business Plan (Page 46)

 

 

 


 

CONSULTATIONS

 

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below

 

Signed: Jonathan Morgan                               Acting Head of Homes & Safer Communities

             Ian Jones                                             Head of Leisure   

 

 

1.Local Member(s)  - None

 

2.Community / Town Council - None

 

3.Relevant Partners - None

 

4.Staff Side Representatives and other Organisations  - None

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

These are listed below:

 

Title of Document

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection

Well-being of Future Generations Act

 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted

 

Carmarthenshire County Council’s Well-being Objectives

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1214849/corporate-strategy-2018-23.pdf