CYD-BWYLLGOR

DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 

22ain Tachwedd 2018

Y DIWEDDARAF AM BROSIECTAU'R FARGEN DDINESIG

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

Rhoi gwybod i'r Cyd-bwyllgor ynghylch statws presennol y prosiectau sy'n cael eu hariannu drwy gyfrwng Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

 

RHESYMAU:

Sicrhau bod y Cyd-bwyllgor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiectau sy'n cael eu hariannu gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe yn rheolaidd.

 

Yn wreiddiol, trefnwyd bod yr eitem hon yn cael ei thrafod ar 16 Hydref 2018, fodd bynnag roedd y cyfarfod heb gworwm.  Fodd bynnag cafodd yr Aelodau'r wybodaeth ddiweddaraf am y prosiectau lleol a rhanbarthol canlynol:-

·         Seilwaith Digidol

·         Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a’r Glannau;

·         Sgiliau a Thalent;

·         Yr Egin;

·         Pentref Gwyddorau Bywyd a Llesiant Llanelli;

·         Campws Gwyddorau Bywyd a Llesiant Llanelli;

·         Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer;

·         Canolfan Ragoriaeth Gwasanaethau y Genhedlaeth Nesaf (CENGS);

·         Ffatri'r Dyfodol;

·         Gwyddoniaeth Dur;

·         Ardal Forol Doc Penfro.

Awdur yr Adroddiad:

 

Helen Morgan

 

Swydd:

 

Rheolwr Datblygu Economaidd Cyngor Sir Gâr

Rhif ffôn

01267 224902

E.bost: HLMorgan@sirgar.gov.uk


EXECUTIVE SUMMARY

SWANSEA BAY city REGION JOINT COMMITTEE

22nd november 2018

 

 

CITY DEAL PROJECTS UPDATE

 

The report provides an update on the following local and regional projects funded by the City Deal:-

 

·        Digital Infrastructure

·        Swansea City & Waterfront Digital District

·        Skills & Talent

·        Yr Egin

·        Llanelli Life Science & Well-Being Village

·        Llanelli Life Science & Well-Being Campus

·        Homes as Power Stations

·        Centre of Excellence in Next Generation Services (CENGS)

·        Astute Factory of the Future

·        Steel Science

·        Pembroke Dock Marine

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES

 

 

IMPLICATIONS

 

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

Risk Management Issues

Staffing Implications

NONE

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

 

CONSULTATIONS

N/A

 

 

 


Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THESE ARE DETAILED BELOW

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection/WEBSITE LINK

Swansea Bay City Deal Website

 

http://www.swanseabaycitydeal.wales/