CYD-BWYLLGOR

DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 

 

16eg hydref 2018

 

 

BLAENRHAGLEN GWAITH Y CYD-BWYLLGOR

 

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

Ystyried a chymeradwyo Blaenraglen Waith y Cyd-bwyllgor 2018/19.

 

 

RHESYMAU:

 

Ystyrir ei bod yn arfer llywodraethu da i'r holl Bwyllgorau roi blaenraglenni gwaith ar waith sy'n eiddo i aelodau'r Pwyllgor ac sy'n cael eu cyhoeddi i gefnogi tryloywder y trefniadau llywodraethu.

 

 

Awdur yr Adroddiad:

 

Helen L Morgan

 

Linda Rees Jones

 

Swydd:

 

Rheolwr Datblygu Economaidd

 

Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith

 

 

Cyngor Sir Gâr

 

Rhif Ffon

01267 224902

E.Bost:.HLMorgan@sirgar.gov.uk

 

 

Rhif Ffôn:

01267 224010

E-bost: LRJones@sirgar.gov.uk

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

SWANSEA BAY JOINT COMMITTEE

16th october 2018

 

 

joint committee forward work programme

 

 

 

 

The purpose of this report is to inform the development of the Swansea Bay City Region Joint   Committee forward work programme for the period 2018/19. The development of a programme of work for the Joint Committee will ensure that a published up to date programme of work owned by Joint Committee members is available to support the Swansea Bay City Deal.

 

 

A suggested work programme is attached for the Joint Committee’s consideration and comment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

Forward Work Programme

 

 

 

IMPLICATIONS

 

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

Risk Management Issues

Staffing Implications

NONE

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

 

 

CONSULTATIONS

Details of any consultations undertaken are to be included here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THESE ARE DETAILED BELOW

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection/WEBSITE LINK

Swansea Bay City Deal Website

 

http://www.swanseabaycitydeal.wales/

Swansea Bay City Region Joint Committee Agendas, reports & minutes

 

http://democracy.carmarthenshire.gov.wales/mgCommitteeDetails.aspx?ID=273