CYD-BWYLLGOR

DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 

 

31ain Awst 2018

 

 

AMSERLEN  CYFARFODYDD y cyd bwyllgor

 

 

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

Cytuno ar amserlen y cyfarfodydd am y 6 mis nesaf.

 

 

 

RHESYMAU:

 

Yn unol â Rhan 9.1 o Atodlen 1 y Cytundeb Cyd-bwyllgor (Cylch gorchwyl y Cyd-bwyllgor) bydd y Cyd-bwyllgor yn cyfarfod yn fisol yn y lle cyntaf hyd nes y bydd yn cytuno fel arall. Gall y Cadeirydd alw cyfarfodydd ychwanegol gydag o leiaf diwrnod clir o rybudd drwy gyfrwng y Swyddfa Ranbarthol.

 

Er mwyn sicrhau bod rhaglen glir o gyfarfodydd yn cael ei hamserlennu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

 

Awdur yr Adroddiad:

 

Linda Rees Jones

 

 

Gaynor Morgan

 

Swydd:

 

Swyddog Monitor y Cyd-Bwyllgor - Cyngor Sir Gâr

 

Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd – Cyngor Sir Gar

Rhif ffôn

01267 224010

e-bost: LRJones@sirgar.gov.uk

 

 

01267 224026

GMorgan@sirgar.gov.uk

 

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

SWANSEA BAY CITY DEAL JOINT COMMITTEE

31ST AUGUST 2018

 

 

SCHEDULE OF MEETINGS

 

 

To approve the schedule of meetings for the next 6 months:-

 

 

2:00 p.m.  

23rd October 2018

Democratic Services Committee Room, County Hall, Carmarthen.

2:00 p.m.  

22nd November 2018

Democratic Services Committee Room, County Hall, Carmarthen.

2:00 p.m.  

14th December 2018

Democratic Services Committee Room, County Hall, Carmarthen.

2:00 p.m.  

14th January 2019

Democratic Services Committee Room, County Hall, Carmarthen.

2:00 p.m.  

28th February 2019

Democratic Services Committee Room, County Hall, Carmarthen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

NO

 

 

 

 

IMPLICATIONS

 

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

Risk Management Issues

Staffing Implications

NONE

 

YES

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

Legal

 

It is a requirement of the Joint Agreement that the Joint Committee should meet monthly initially until a point it agrees otherwise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

CONSULTATIONS

Details of any consultations undertaken are to be included here

 

 

 

 

 

None.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THESE ARE DETAILED BELOW

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection/WEBSITE LINK

Swansea Bay City Region Joint Agreement

 

http://www.swanseabaycitydeal.wales/