CYD-BWYLLGOR

DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 

 

31ain Awst 2018

 

 

Y DIWEDDARAF AM BROSIECTAU'R FARGEN DDINESIG

 

 

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

Rhoi gwybod i'r Cyd-bwyllgor ynghylch statws presennol y prosiectau sy'n cael eu hariannu drwy gyfrwng Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

 

 

RHESYMAU:

Sicrhau bod y Cyd-bwyllgor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiectau sy'n cael eu hariannu gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe yn rheolaidd.

 

 

Awdur yr Adroddiad:

 

Helen Morgan

 

Swydd:

 

Rheolwr Datblygu Economaidd Cyngor Sir Gâr

 

 

Rhif ffôn

01267 224902

E.Mail:.L HLMorgan@sirgar.gov.uk