CYD-BWYLLGOR

DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 

 

31ain Awst 2018

 

 

PENODI DIRPRWY GADEIRYDDION

 

 

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

I gadarnhau yn unol â'r Cytundeb Cyd-bwyllgor, y bydd tri arweinydd yr awdurdodau lleol sy'n weddill (y rhai nad ydynt yn Gadeirydd ar y Cyd-bwyllgor) yn Ddirprwy Gadeiryddion.

 

 

RHESYMAU:

Mae'r Cytundeb i sefydlu Cyd-bwyllgor ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe, yn ôl yr hyn y cytunwyd arno rhwng y 4 awdurdod lleol yn nodi'r weithdrefn ar gyfer penodi Dirprwy Gadeiryddion (Atodlen 1 – Cylch Gorchwyl y Cyd-bwyllgor)

 

Awdur yr Adroddiad:

 

Linda Rees Jones

 

 

Gaynor Morgan

 

Swydd:

 

Swyddog Monitor y Cyd-Bwyllgor - Cyngor Sir Gâr

 

Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd – Cyngor Sir Gar

Rhif ffôn

01267 224010

e-bost: LRJones@sirgar.gov.uk

 

 

01267 224026

GMorgan@sirgar.gov.uk

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

SWANSEA BAY CITY REGION JOINT COMMITTEE

31ST AUGUST 2018

 

 

APPOINTMENT OF DEPUTY CHAIRS  

 

Under the terms of Schedule 1 of the Joint Committee Agreement the three Leaders of the remaining local authorities shall be appointed as Deputy, this report seeks to formally approve the appointment of the 3 Deputy Chairs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

Schedule 1 – Terms of Reference of the Joint Committee

 

 

 

 

IMPLICATIONS

 

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

Risk Management Issues

Staffing Implications

NONE

 

YES

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

LEGAL

The Process for the appointment of Deputy Chairs is contained within Schedule 1 of the Joint Committee Agreement

 

 

 

CONSULTATIONS

Details of any consultations undertaken are to be included here

 

 

None.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THESE ARE DETAILED BELOW

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection/WEBSITE LINK

Swansea Bay City Region Joint Committee Agreement

 

http://www.swanseabaycitydeal.wales/