CYD-BWYLLGOR

DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 

 

31ain Awst 2018

 

 

PENODI CADEIRYDD I’R PWYLLGOR AM GYFNOD O DDWY FLYNEDD

 

YR ARGYMHELLION / PENDERFYNIADAU ALLWEDDOL SYDD EU HANGEN:

 

Penodi'r Cynghorydd Rob Stewart yn gynrychiolydd yr aelodau etholedig i Gadeirio'r Cyd-bwyllgor am gyfnod o ddwy flynedd  (31 Awst 2018 – 30 Awst 2020).

 

 

RHESYMAU:

 

Mae'r Cytundeb Cyd-bwyllgor i sefydlu Cyd-bwyllgor ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe rhwng y 4 awdurdod lleol yn ei gwneud yn ofynnol i ethol Cadeirydd y Cyd-bwyllgor am gyfnod o ddwy flynedd yn y lle cyntaf, a'i adolygu'n flynyddol ar ôl hynny

 

Awdur yr Adroddiad:

 

Linda Rees Jones

 

 

Gaynor Morgan

 

Swydd:

 

Swyddog Monitor y Cyd-Bwyllgor - Cyngor Sir Gâr

 

Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd – Cyngor Sir Gar

Rhif ffôn

01267 224010

e-bost: LRJones@sirgar.gov.uk

 

 

01267 224026

GMorgan@sirgar.gov.uk

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

SWANSEA BAY CITY REGION JOINT COMMITTEE

31ST AUGUST 2018

 

 

APPOINTMENT OF CHAIR

 

 

In accordance with Schedule 1 of the Joint Committee Agreement,  ‘Terms of Reference of the Joint Committee’,  governance of the Joint Committee is undertaken by the Leaders of the four local authorities.

 

The Chair of the Joint Committee shall be an elected member representative of a Council appointed to the Joint Committee and the Chair shall be elected for a two year term in the first instance, reviewed annually thereafter.

 

Meetings of the Shadow Joint Committee have been Chaired by  Cllr Rob Stewart, the Leader of Swansea Council and the Shadow Joint Committee have recommended that Cllr Stewart  be appointed as Chair for the first period (two years).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

Schedule 1 – Terms of Reference of the Joint Committee

 

IMPLICATIONS

 

 

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

Risk Management Issues

Staffing Implications

NONE

 

YES

 

NONE

 

NONE

 

NONE

 

Legal

The procedure for Appointment of Chair of the Joint Committee is detailed within Schedule 1 of the Joint Agreement.

 

 

CONSULTATIONS

Details of any consultations undertaken are to be included here

 

 

 

Leaders of the four local authorities have agreed the appointment of the Chair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

THESE ARE DETAILED BELOW

Title of Document

 

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection/WEBSITE LINK

Swansea Bay City Region Joint Committee Agreement

 

http://www.swanseabaycitydeal.wales/