PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU

25ed MEHEFIN 2018

 

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR SIR CAERFYRDDIN AR GYFER 2017/18

·         Adroddiad Blynyddol drafft y Cyngor ynghyd ag adroddiadau manwl yr Amcan Lles sy’n berthnasol i’r Pwyllgor Craffu hwn.

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 

Adroddiad Blynyddol drafft y Cyngor

Rhesymau:

 

1.    O dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 mae'n ofynnol inni gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ynghylch perfformiadau blaenorol erbyn diwedd mis Hydref bob blwyddyn.

2.    O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol inni gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ynghylch ein Hamcanion Llesiant.

3.    Gan ein bod wedi cyfuno ein dyletswyddau o dan y ddwy ddeddf uchod mewn perthynas â chyhoeddi ein cynlluniau ar gyfer 2018/2019 mae'n gwneud synnwyr cyfuno'r adroddiadau hefyd.

4.    Hwn fydd ein hadroddiad cyntaf ynghylch ein Hamcanion Llesiant.

 

Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad:

OES – 30ed Gorffennaf 2018

 

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

·         Cyng. Emlyn Dole (Arweinydd)

·         Cyng. Mair Stephens (Dirprwy Arweinydd)

·         Cyng. Linda Evans (Tai)

·         Cyng. Peter Hughes-Griffiths (Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth)

 

Y Cyfarwyddiaethau:

Adfywio a Pholisi / Cymunedau

 

 

Enw Penaethiaid y Gwasanaethau:

 

Wendy Walters

 

Ian Jones

 

Jonathan Morgan

 

 

Awdur yr adroddiad:

Rob James

 

Silvana Sauro

Swyddi:

 

 

 

 

 

Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi

 

Pennaeth Hamdden

 

Pennaeth Dros Dro Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel

 

 

Swyddog Cynllunio Perfformiad a Busnes Rheolwr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

 

 

01267 224112

WSWalters@sirgar.gov.uk

 

01267 228309

IJones@sirgar.gov.uk

 

01267 228960

JMorgan@sirgar.gov.uk

 

01267 224486

RNJames@sirgar.gov.uk

01267 231955

SSauro@sirgar.gov.uk


 

EXECUTIVE SUMMARY

 

COMMUNITY SCRUTINY COMMITTEE

25th June 2018

 

 

Draft Annual Report for 2017/18

·         The Council’s Annual Report together with the relevant Well-being Objective detailed reports for this Scrutiny

 

·         The following sections within the document are relevant to Community Scrutiny:

o   Introduction

o   WBO 2. Help children live healthy lifestyles

o   WBO 6. Creating more jobs and growth throughout the county

o   WBO 7. Increase the availability of rented and affordable homes

o   WBO 8. Help people live healthy lives (tackling risky behaviour and obesity)

o   WBO 14. Promoting Welsh language and culture

o   Appendices

 

·         Please Note: The draft detailed commitment progress updates for all the WBOs are available as document links within the document – at the bottom of each Well-being Objective.

 

 

 

The report:-

 

1.    Provides an overview of 2017/18 Performance

2.    Provides two page progress reports for all 15 Well-being Objectives

3.    Provides a link to track progress on every specific action and target set for each Well-being Objective

4.    Within the appendices, the report also provides other performance information on Out-turn data (September) and National Survey for Wales Results (June) - to be updated when results become available.

 

 

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

 

 

YES

 


 

IMPLICATIONS

 

We confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report. 

           

Signed:  

Wendy Walters

 

Ian Jones

 

Jonathan Morgan

 

Director of Regeneration & Policy

 

Head of Leisure

 

Acting Head of Homes & Safer Communities

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

 

YES

 

YES

YES

No

No

No

No

 

1. Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

To comply with the Well-being of Future Generations (WbFG) Act 2015, we must (in carrying out sustainable development) :-

·         Set and publish well-being objectives

This was done when we published our Well-being Objectives in March 2017.

This was included in the New Corporate Strategy – June 2018.

·         Take all reasonable steps to meet those objectives

·         Publish a statement about well-being objectives

·         Publish an annual report of progress

This will be accomplished by the enclosed Annual Report

 

Only when a public body can demonstrate it has taken into account the sustainable development principle in the setting, taking steps and meeting of its well-being objectives will it be compliant with the Act. Public bodies may take other matters into account when making their decisions, but in order to comply with the Act they must take into account the 5 ways of working.

 

1.    Long term

2.    Integrated

3.    Involving

4.    Collaborative

5.    Preventative

 

In May the Future Generations Commissioner published her expectations for Annual Reports.

Despite the late publication of these expectations this Annual report does address a lot of what is expected. See Appendix 5 of the Annual Report.

 

These expectations will be addressed in more depth in next year’s Annual Report.

 

2. Legal 

 

We have to publish our Annual Report by the 31st October to comply with the Local Government Measure 2009


3.    Finance 

See the Making Better use of Resources theme

 


 

 

CONSULTATIONS

 

We confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

           

Signed:  

Wendy Walters

 

Ian Jones

 

Jonathan Morgan

 

 

Director Regeneration & Policy

 

Head of Leisure

 

Acting Head of Homes & Safer Communities

 

1. Local Member(s) 

 

2. Community / Town Council

 

3. Relevant Partners 

 

4. Staff Side Representatives and other Organisations  - All Departments have been consulted and have had the opportunity to provide comments

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

THESE ARE DETAILED BELOW:

 

Title of Document

File Ref No.

Locations that the papers are available for public inspection

Well-being of Future Generations (Wales ) Act 2015

-

The Essentials Guide

Shared purpose:shared future Statutory guidance on the Well-being of Future Generations (Wales ) Act 2015

-

SPSF 1 Core guidance

SPSF 2 Individual Role (public bodies)

Local Government Measure (2009)

-

Local Government Measure (2009)

Corporate Strategy 2015-2020

-

Corporate Strategy 2015-2020

Moving forward in Carmarthenshire: the next 5 years

-

Moving forward in Carmarthenshire: the next 5 years

Well-being Objectives 2017-18

-

Well-being Objectives 2017-18

Well-being in Wales: the journey so far. Future Generations Commissioner for Wales-May 2018

-

Well-being in Wales: the journey so far. Future Generations Commissioner for Wales-May 2018