PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT

IONAWR 25, 2018

 

 

Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG

Cynnig i ddarparu darpariaeth feithrin yn Ysgol Parc y Tywyn drwy gynyddu yr ystod oedran o 4-11 i 3-11

 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt:

 

  1. Y sylwadau a ddaeth i law ac ymatebion y cyngor o ganlyniad i'r ymgynghoriad (Amgaeir yr Adroddiad am yr Ymgynghoriad).

2.    Cyhoeddi hysbysiad statudol i weithredu'r cynllun.

 

Rhesymau:

 

·         Er mwyn cydymffurfio â’r cyfarwyddyd a’r gweithdrefnau statudol ar gyfer ad-drefnu ysgolion.

·         Llunio safbwyntiau i’w cyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol / Cyngor eu hystyried.

 

Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad:

Oes, Chwefror 26, 2018

 

 

Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:

Cyng. Glynog Davies (Addysg a Phlant)

 

 

 

Y Gyfarwyddiaeth:

Addysg a Phlant

 

Enw Pennaeth y Gwasanaeth:

Gareth Morgans

 

 

Awdur yr adroddiad:

Simon Davies

 

 

Swyddi:

 

 

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

 

 

Rheolwr Gwasanaethau Moderneiddio

 

Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost:

 

 

01267 246522

EDGMorgans@sirgar.gov.uk

 

 

01267 246471

SiDavies@sirgar.gov.uk

 

 


 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

EDUCATION & CHILDREN

SCRUTINY COMMITTEE

25 JANUARY 2018

 

 

MODERNISING EDUCATION PROGRAMME

 

Proposal to provide nursery provision at Ysgol Parc y Tywyn by increasing its age range from 4-11 to 3-11

 

 

Proposal

 

1)    To standardise the local authority nursery provision in the areas of Burry Port and Pembrey:

 

Ysgol Parc y Tywyn is a Welsh Medium school with an age range of 4-11.

 

Outlined in blue below is the catchment area for Ysgol Parc y Tywyn.

 

The school shares the same catchment as the combined Burry Port Community School and Ysgol Pembrey catchment.

 

Pembrey (EM)
 Catchment 
 Burry Port (EM)
 Catchment
 Ysgol Parc y Tywyn (WM)
 Catchment

 

WM – Welsh Medium         EM – English Medium

 

 

 

Burry Port Community School and Ysgol Pembrey are categorised as English Medium language schools. The age range at the schools is 3-11. Nursery provision is being provided at both schools.

 

This proposal seeks to standardise the nursery education for the area by ensuring that the same level of provision is provided at both the Welsh and English medium schools in the areas of Burry Port and Pembrey.

 

1)    To standardise the local authority Welsh Medium nursery provision in the area:

 

  3-11 Welsh Medium primary schools with a nursery

 

  4-11 Welsh Medium primary school without a nursery

 

As can be seen above, Ysgol Parc y Tywyn is surrounded by Welsh Medium schools that provide local authority nursery provision.

 

This proposal seeks to standardise the nursery provision in Welsh Medium schools by ensuring that the same level of provision is provided at all Welsh medium schools in the area, including Burry Port and Pembrey.

 

Recommendation

That the committee endorses the proposal and recommends to the Executive Board the publication of the Statutory Notice.

 

DETAILED REPORT ATTACHED?

YES – Consultation Document

 


I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with this report.      

           

Signed:  

G. Morgans

 

S. Davies

 

Director of Education and Children's Services

 

Modernisation Services Manager

Policy, Crime & Disorder and Equalities

Legal

Finance

ICT

Risk Management Issues

Staffing Implications

Physical Assets

YES

YES

YES

NONE

YES

YES

YES

 

1.  Policy, Crime & Disorder and Equalities

 

Developments are consistent with National, Welsh Government and the Authority’s Corporate Strategy. The Welsh Government Welsh Language Strategies and the Authority’s Welsh Language Development Strategy and Welsh In Education Strategic Plan as well as the Children and Young People’s Plan and Modernising Education Strategic Outline Programme.

 

2.  Legal

 

Appropriate consultation will need to be initiated in accordance with the relevant statutory procedures.

 

3.  Finance

 

Revenue implications will be catered for within the Local Management of Schools Fair Funding Scheme.

 

4.  ICT

None

5.  Risk Management Issues

 

The disparity between Welsh and English nursery provision with the catchment of    Ysgol Parc y Tywyn.

 

6.  Staffing Implications

 

There will be staffing implications for Ysgol Parc y Tywyn in terms of appointing additional teaching and support staff for the nursery. This can be managed effectively through existing staff recruitment arrangements.

 

This proposal will have a detrimental effect on employment for local private providers as provision is currently being provided for 3 year olds by local nurseries and childminders.

 

7.  Physical Assets

None

 

 

 

CONSULTATIONS

 

I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed below:

           

Signed:  

G. Morgans

 

S. Davies

 

Director of Education and Children's Services

 

Modernisation Services Manager

 

1. Scrutiny Committee The Scrutiny Committee were made aware of the formal consultation period.

 

2. Local Member(s) – Local members in the Wards of Pembrey (Cllr. Shirley Matthews and Cllr. Hugh Shepardson) and Burry Port (Cllr. John James and Cllr. Amanda Fox) have been kept fully informed and were consulted during the consultation period.

 

3. Community / Town Council – The Pembrey & Burry Port Town Council were formally consulted with during the consultation period.

                                                                                                   

4. Relevant Partners – All relevant partners were formally consulted with during the formal consultation period, including existing nurseries and childminders.

 

5. Staff Side Representatives and other Organisations – Staff side representatives and other organisations, such as the local nurseries and childminders were formally consulted with during the consultation period.

 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information

List of Background Papers used in the preparation of this report:

 

Title of Document

 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection

Strategic Outline Programme 21st Century Schools

Strategic Outline Programme 21st Century Schools

Carmarthenshire’s Welsh in Education Strategic Plan 2014-2017

WESP 2014-2017

MEP Biennial Review

www.carmarthenshire.gov.uk Executive Board 20th June 2016